Ny dataskyddsförordningen (”GDPR”) nu infört på riddgem.se

Kommentarer inaktiverade för Ny dataskyddsförordningen (”GDPR”) nu infört på riddgem.se

Posted on 17th maj 2018 by admin in Nytt

Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen ”GDPR” har vi gjort viktiga förändringar i vårt system när ni gör inköp hos riddgem.se Vi har haft fortsatt kundvänlighet och enkelhet i fokus. Förändringen innebär att ni som kund godkänner våra villkor med ett kryss i en ruta under utcheckningsfasen när köp skall göras eller ett konto skall skapas. Befintliga kunder med konton bekräftar sitt medgivande vid kommande inloggning eller köp.
Information om GDPR hos riddgem.se
Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som; Namn, Adress, telefon och email. Syftet med en sådan behandling är för att kunna ge er möjlighet att fullfölja köp i denna webbutik samt i godkända fall skicka email om erbjudanden eller viktiga system förändringar.
Vi har fått dina uppgifter från er vid er registrering av konto för eventuellt inköpa i denna webbutik. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Samtycke, ”Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen”.  Dina uppgifter kommer att sparas ”så länge du är kund hos oss”.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Klarna Checkout (själva ansvariga för sin behandling i enlighet med  ”GDPR” och vårt avtal med dem, se klarna.se), Payson (själva ansvariga för sin behandling i enlighet med ”GDPR” och vårt avtal med dem, se payson.se) samt Paypal (själva ansvariga för sin behandling i enlighet med ”GDPR” och vårt avtal med dem, se paypal.com). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag (t.ex. skatteverket). Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Simon Ridderborg, email: simon@ridderborg.se . Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på email: simon@ridderborg.se. Du når vårt dataskyddsombud på email: simon@ridderborg.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
På bilden nedan syns var ni kryssar i ruta och länk till text som redogör GDPR enligt ovan.

I vår butik hittar du alltid ädelstenar och tillbehör av hög kvalitet. Besök http://www.riddgem.se/

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.